Gabriel

Gabriel*(♂) i Gabriela*(♀)

Orige i significat

D'orige incert, podria ser d'orige hebraic significant "força de Deu" o "home de Deu".

Observacions

Nom de l'àngel anunciador en l'Antic i el Nou testament, nomenat arcàngel en la lliteratura apòcrifa, és el mensager de Deu.

Patró dels empleats de correus i de telecomunicacions.

En castellà

Gabriel