Gúdula

Gúdula(♀)

Orige i significat

Procedent del nom d'una de les valquíries, deïtats femenines menors de la mitologia nòrdica.

En castellà

Gúdula