Fulgència

Fulgenci*(♂) i Fulgència(♀)

Orige i significat

Del llatí, "brillant, refulgent".

En castellà

Fulgencio