Noms Valencians
castellà

*Flor  i *Flora 

*Flor  i *Flora 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "flor".

Flor