Feliu

Feliu(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Fèlix.

En castellà