Noms Valencians
castellà

Feliu 

Feliu 

És una variant del nom Fèlix.