Noms Valencians
castellà

*Rafel  i *Fela 

*Rafel  i *Fela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Felo i Fela

Variant de Rafael.

Rafael