Fela

Fela*(♀)

Orige i significat

És una variant del nom Rafel.

En castellà