Febrònia

Febrònia(♀)

Orige i significat

Provablement del llatí, derivat del nom de la festa de la purificació que els romans celebraven en febrer.

En castellà

Febronia