Fúlvia

Fúlvia(♀)

Orige i significat

Del llatí, "de color groguenc, lleonat o d'or". Originàriament seria un malnom aplicat pel color de monyo.

En castellà

Fulvia