Noms Valencians
castellà

Fàtima 

Fàtima 

De l'àrap, "dòna jove, verge".

Nom de la filla menor del profeta Mahoma, pero popularisat sobretot per l'advocació de la Mare de Deu del Rosari de Fàtima.

Fátima