Noms Valencians
castellà

*Eveli 

*Eveli 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "solejat".

Evelio