Noms Valencians
castellà

*Eutropi 

*Eutropi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "canviant, mutable".

Eutropio