Noms Valencians
castellà

*Eusebi  i Eusèbia 

*Eusebi  i Eusèbia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "piadós, temerós de la divinitat, virtuós".

Eusebio