Noms Valencians
castellà

*Eulogi 

*Eulogi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "el que elogia".

Eulogio