Noms Valencians
castellà

*Eugeni  i Eugènia 

*Eugeni  i Eugènia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "de bon naiximent".

Eugenio