Noms Valencians
castellà

*Estrela 

*Estrela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "estrela".

Estrella