Estela

Estela*(♀)

Orige i significat

Del llatí, "estrela".

Observacions

El nom fa referència a un dels epítets de la Mare de Deu, "Stella Maris", que vol dir "estrela de la mar" en relació a l'estrela polar que guia als mariners. L'epítet resulta ser un erro de transcripció medieval del llatí "stilla maris", que vol dir "gota de mar", i que ve al mateix temps d'una traducció errònea al llatí del nom "Miryam" (Maria en hebreu).

En castellà

Estela