Noms Valencians
castellà

Estefania 

Estefania 

Procedent de la forma femenina llatina de Esteve.

Estefanía