Espiridió

Espiridió(♂)

Orige i significat

Desconegut.

En castellà

Espiridión