Noms Valencians
castellà

Esperança 

Esperança 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de l'Esperança, alusiva a una de les tres virtuts teologals.

Esperanza