Escolàstica

Escolàstica(♀) i Escolàstic(♂)

Orige i significat

Del llatí, "declamadora, retòrica, erudita, gramàtica".

En castellà

Escolástica