Noms Valencians
castellà

*Ernest  i Ernestina 

*Ernest  i Ernestina 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Derivat del germànic, "ferm, resolt, sério".

Ernesto