Noms Valencians
castellà

*Ermengot 

*Ermengot 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Variant antiga de Armengol.

Ermengaudo