Noms Valencians
castellà

*Ermengol 

*Ermengol 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És una variant del nom Armengol.

Ermengol