Ermengol

Ermengol*(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Armengol.

En castellà