Noms Valencians
castellà

Ermini  i Ermínia 

Ermini  i Ermínia 

De la forma hipocorística d'algun nom germànic compost en el que el primer radical significa "gran, immens".

Erminio