Encarnació

Encarnació(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de l'Encarnació, alusiva al misteri del Verp Diví fet carn en les entranyes virginals de Maria Santíssima.

En castellà

Encarnación