Noms Valencians
castellà

Encarnació 

Encarnació 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de l'Encarnació, alusiva al misteri del Verp Diví fet carn en les entranyes virginals de Maria Santíssima.

Encarnación