Noms Valencians
castellà

Emilià  i Emiliana 

Emilià  i Emiliana 

Derivat patronímic llatí de Emili.

Emiliano