Noms Valencians
castellà

*Eloi 

*Eloi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Forma francesa del nom llatí Eligi.

Eloy