Noms Valencians
castellà

Eloïsa 

Eloïsa 

Provablement d'orige germànic i tal volta compost de "sà, sancer, bledà" i "fusta", o "ampli".

Eloísa