Elisa

Elisa(♀)

Orige i significat

S'utilisa comunament com hipocorístic de Elisabet, pero el seu us també s'ha vist influït pels noms bíblics Eliseu i Elisà.

En castellà

Elisa