Noms Valencians
castellà

Elisa 

Elisa 

S'utilisa comunament com hipocorístic de Elisabet, pero el seu us també s'ha vist influït pels noms bíblics Eliseu i Elisà.

Elisa