Noms Valencians
castellà

Elena 

Elena 

Possiblement del grec, "ardor del sol", encara que podria tindre un orige pre-grec.

En la mitologia grega, nom de la filla de Leda i Júpiter, germana de Càstor i Pòlux, i muller de Menelao; fon raptada per Paris, lo que desencadenà la guerra de Troya.

Elena