Noms Valencians
castellà

Edgar 

Edgar 

Del germànic, nom compost que significa "felicitat, riquea" i "llança".

Edgar