Noms Valencians
castellà

Dora 

Dora 

Hipocorístic de noms femenins acabats en -dora com Teodora o Isidora.

Dora