Dora

Dora(♀)

Orige i significat

Hipocorístic de noms femenins acabats en -dora com Teodora o Isidora.

En castellà

Dora