Noms Valencians
castellà

Donat  i Donata 

Donat  i Donata 

Del llatí, "donat, regalat".

Per als primers cristians degué tindre el sentit de "donat o entregat a Deu".

Donato