Donís

Donís(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Dionís.

En castellà