Noms Valencians
castellà

Doménec  i Dominica 

Doménec  i Dominica 

Del llatí, "del Senyor", que per als primers cristians aludia al Senyor Deu.

Domingo