Noms Valencians
castellà

*Diocleci 

*Diocleci 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Derivat de Diocles.

Dioclecio