Dimes

Dimes(♂)

Orige i significat

Possiblement del grec "ocàs, ponent".

Observacions

Nom del bon lladre crucificat junt a Crist, és considerat per l'iglésia catòlica com el primer sant cristià. És patró dels condenats a mort.

En castellà

Dimas