Noms Valencians
castellà

Dimes 

Dimes 

Possiblement del grec "ocàs, ponent".

Nom del bon lladre crucificat junt a Crist, és considerat per l'iglésia catòlica com el primer sant cristià. És patró dels condenats a mort.

Dimas