Diego

Diego(♂)

Orige i significat

Molt provablement siga un derivat de Jacop, encara que no es descarta totalment que tinga un atre orige.

En castellà

Diego