Noms Valencians
castellà

Diana 

Diana 

D'orige incert, possiblement del llatí "divina".

Nom de la deesa llatina de la lluna i de la caça, anàloga de la deesa grega Artemisa.

Diana