Diana

Diana(♀)

Orige i significat

D'orige incert, possiblement del llatí "divina".

Observacions

Nom de la deesa llatina de la lluna i de la caça, anàloga de la deesa grega Artemisa.

En castellà

Diana