Noms Valencians
castellà

*Desideri  i Desidèria 

*Desideri  i Desidèria 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "desig, ansia, anhel", i també "nostàlgia, enyorança".

Nom freqüent entre els primers cristians, provablement perque per ad ells tindria el sentit místic de "desig de salvació", "ansia de Crist". També pot interpretar-se com l'expressió de gratitut pel naiximent d'un fill molt desijat.

Desiderio