Noms Valencians
castellà

Desamparats 

Desamparats 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu dels Desamparats, alusiva a l'intercessió de la Mare de Deu per a ajudar als necessitats.

La Mare de Deu dels Desamparats és la patrona de Valéncia Ciutat. La seua festivitat és el segon dumenge de maig.

És un nom molt popular en Valéncia (comunitat) degut a la gran veneració dels valencians per la Mare de Deu dels Desamparats des del sigle XVII.

Se la coneix carinyosament com "la geperudeta" per la seua gepa. El motiu de que tinga esta gepa és que l'image fon dissenyada per a anar en posició horisontal damunt dels ataüts, acompanyant als morts en el seu últim viage. Per això, la figura té el cap llaugerament inclinat cap avant en una protuberància darrere que servia de punt de recolzament. Al posar-la en posició vertical pareix que siga geperuda.

Desamparados