Damiana

Damià(♂) i Damiana(♀)

Orige i significat

D'orige incert, potser derivat del grec "domar, amansar", o de Dàmia, sobrenom de la deesa Cibeles.

Observacions

Sant Damià, martirisat per Dioclecià en el sigle III, eixercí la medicina gratuïtament junt a son germà Sant Cosme, els dos són patrons dels meges i cirugians.

En castellà

Damián