Dacià

Dacià(♂)

Orige i significat

Del llatí, "daci, natural de Dàcia", antiga regió situada entre el riu Tisza, el Ponto Euxino i el Dniester.

Observacions

Els dacis foren somesos per l'emperador Trajà en el sigle II.

En castellà

Daciano