Noms Valencians
castellà

Cunegunda 

Cunegunda 

Del germànic, nom compost que significa "família, raça" i "lluita".

Cunegunda