Cugat

Cugat(♂)

Orige i significat

D'orige incert, podria vindre del llatí "còfia, capuchó", que s'utilisava antigament en les cerimònies religioses.

En castellà

Cucufate