Noms Valencians
castellà

Cristià  i Cristiana 

Cristià  i Cristiana 

Del grec, "relatiu a Crist, cristià".

Abans de l'edicte de tolerància al cristianisme (any 313) era una denominació secreta que designava als seguidors de Crist.

Cristiano