Cristòfol

Cristòfol(♂)
Hipocorístics: Tòfol(♂)

Orige i significat

Del grec, "portador de Crist".

Observacions

Sant Cristòfol és el patró dels viagers i automovilistes.

En castellà

Cristóbal