Noms Valencians
castellà

Crisòstom 

Crisòstom 

Del grec, "boca d'or".

Era el malnom de Sant Joan Crisòstom (344-407), nomenat aixina pel seu excepcional talent oratori.

Crisóstomo