Creu

Creu(♀)

Orige i significat

Alusiu a la festa catòlica de l'Exaltació de la Santa Creu, o a l'advocació de la Mare de Deu de la Santa Creu.

En castellà

Cruz