Noms Valencians
castellà

Creu 

Creu 

Alusiu a la festa catòlica de l'Exaltació de la Santa Creu, o a l'advocació de la Mare de Deu de la Santa Creu.

Cruz