Noms Valencians
castellà

*Crescenci 

*Crescenci 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, derivat de "creixent, pròsper".

Crescencio